As an Amazon Associate we may earn from qualifying purchases made via links on our website.

HomeAppleSådan justeres lysstyrken på LG Smart TV

Sådan justeres lysstyrken på LG Smart TV

Det almindelige problem med næsten ethvert tv er lysstyrken, især hvis du slår automatisk justering fra. Det føles smertefuldt om dagen, da dit tv ikke er lyst nok til at forhindre lys, så billedet ser blegt og ikke rigt ud. Jeg ved hvad jeg taler om, da vinduet i min stue er ret stort og er placeret på solsiden af bygningen, så det var ikke den bedste oplevelse at se det om dagen.

Den enkle måde at løse dette på er at skrue op for dit tv’s lysstyrke for at matche billedet med det omgivende lys. Du skal åbne dit tv’s indstillinger og ændre lysstyrken i undermenuen “Billede”.

Indstillingsmuligheder for LG TV-lysstyrke

Du skal vide, at LG TV har flere muligheder for at indstille lysstyrken på TV’et.

Forudindstillede tilstande : Jeg tror nok, du kender dem; de var stadig i de gamle CRT-tv’er; de er biograf-, sport- og spiltilstande. I disse tilstande ændres ikke kun lysstyrken, men også andre parametre som kontrast.
Auto-lysstyrketilstand: Når denne indstilling er slået til, ændrer tv’et sine parametre uafhængigt af det omgivende lys. TV’et modtager information om det omgivende lys fra lyssensoren. Denne tilstand har ulemper; lysstyrken kan blive påvirket af uforudsete faktorer; lyset fra selve tv-skærmen kan f.eks. reflekteres fra vægge eller spejlede overflader, og tv’et indstiller lysstyrkeniveauet forkert.
Strømbesparende tilstand: Denne tilstand ændrer også lysstyrkeniveauet
afhængigt af lysforholdene, som normalt findes på LED-tv’er.
Manuel lysstyrkejustering: Du kan justere lysstyrkeniveauet efter dine præferencer.

Sådan skruer du op for lysstyrken på et LG Smart TV

Lad os først diskutere den enkleste og mest indlysende måde, du kan hæve lysstyrken på dit LG Smart TV. Dette er en funktion, som du vil bruge ret ofte, hvis dagvisning er vigtig for dig, så følg trinene omhyggeligt:

 • Grib dit LG TV-fjernbetjening og find knappen “Indstillinger” . Tryk på knappen for at få adgang til indstillingsmenuen.
 • Vælg “Alle indstillinger” fra indstillingsmenuen.
 • Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at navigere gennem menuindstillingerne. Se efter indstillingerne for “Billede”, og vælg dem.
 • I indstillingsmenuen “Billede” finder du forskellige muligheder for at tilpasse billedindstillingerne. Se efter indstillingen mærket ” Billedtilstand “, og vælg den.
 • Find og vælg derefter indstillingen “Lysstyrke” .
 • Når du har valgt “Lysstyrke”, kan du øge lysstyrkeniveauet ved at bruge piletasterne eller plus-knappen (+) på fjernbetjeningen. Ved at trykke på piletasterne eller plusknappen hæves lysstyrkeniveauet trinvist.
 • Bliv ved med at justere lysstyrkeniveauet, indtil du opnår den ønskede lysstyrkeindstilling.
 • Når du er tilfreds med lysstyrkeniveauet, skal du trykke på knappen “OK” på fjernbetjeningen for at bekræfte og gemme ændringerne.
 • For at sikre, at ændringerne træder i kraft, skal du afslutte indstillingsmenuen ved at trykke på knappen “Afslut” eller “Menu” på fjernbetjeningen.

Trinnene kan variere lidt afhængigt af model og firmwareversion af dit LG Smart TV. Hvis du ikke kan finde de nøjagtige indstillinger eller støder på problemer, skal du se den specifikke brugervejledning til din tv-model eller henvise til producentens supportwebsted for yderligere hjælp.

Sådan skruer du ned for lysstyrken på LG Smart TV

Du spørger mig, hvordan sænker du lysstyrken, hvis det er aften? For at gøre dette skal du gentage alle de foregående afsnits trin. Lad mig vise dig, hvad du skal gøre trin for trin:

 • Tryk på knappen “Indstillinger” på dit LG TV-fjernbetjening. Dette åbner indstillingsmenuen.
 • Vælg “Alle indstillinger” fra listen.
 • Naviger gennem menuindstillingerne ved hjælp af piletasterne på din fjernbetjening. Se efter indstillingerne for “Billede”, og vælg det.
 • derefter på “Billedindstillinger”.
 • Find indstillingen mærket “Lysstyrke” i menuen “Billedindstillinger”, og vælg den .
 • Brug fjernbetjeningens piletaster eller minusknappen (-) for at reducere lysstyrken. Hvert tryk vil sænke lysstyrken trinvist.
 • Fortsæt med at justere lysstyrkeniveauet, indtil du når den ønskede indstilling. Når du er tilfreds med lysstyrkeniveauet, skal du trykke på knappen “OK” eller “Enter” på din fjernbetjening for at gemme ændringerne.
 • Afslut indstillingsmenuen ved at trykke på fjernbetjeningens “Afslut”- eller “Menu”-knap for at sikre, at ændringerne træder i kraft.

Ved at følge disse trin kan du nemt skrue ned for lysstyrken på dit LG Smart TV og tilpasse den visuelle oplevelse til dine præferencer.

Sådan ændres billedtilstanden for at justere lysstyrken på LG Smart TV

En anden måde, du kan justere lysstyrken på, er at ændre billedtilstanden på dit LG TV. Dette er forudindstillinger for billedindstillinger, du kan slå til for forskellige brugsscenarier for dit LG Smart TV. Følg disse trin for at ændre billedtilstanden og justere lysstyrken på et LG Smart TV:

 • Grib dit LG TV-fjernbetjening og tryk på knappen “Indstillinger” . Dette åbner indstillingsmenuen.
 • Vælg her “Alle indstillinger”.
 • Naviger gennem menuindstillingerne ved hjælp af piletasterne på din fjernbetjening. Se efter indstillingerne for “Billede”, og vælg det.
 • Vælg derefter “Billedtilstand” .
 • Vælg en af de forskellige billedtilstande i indstillingsmenuen “Billedtilstand” . Disse tilstande er typisk mærket Standard, Vivid, Cinema, Game og mere.

Prøv forskellige tilstande, indtil du finder den, der fungerer bedst for dig i lysstyrke og andre indstillinger. Jeg kan ikke anbefale én bestemt, da hver enkelt er god på sin egen måde.

Ved at følge disse trin kan du ændre billedtilstanden og justere lysstyrken på dit LG Smart TV, så du kan tilpasse den visuelle oplevelse til din smag.

Sådan deaktiveres automatisk lysstyrke på LG Smart TV

Har du nogensinde bemærket, at lysstyrken på dit LG TV kan ændre sig afhængigt af, hvad der sker på skærmen eller belysningen i rummet? Dette skyldes, at dit LG Smart TV har en lyssensor, og automatisk lysstyrke er aktiveret i indstillingerne, hvilket automatisk øger eller mindsker lysstyrken afhængigt af miljøet omkring TV’et og det indhold, LG Smart TV viser.

Du skal deaktivere denne funktion for at tage kontrol over lysstyrken i dine egne hænder. Følg disse trin for at deaktivere automatisk lysstyrke på et LG Smart TV:

 • Grib din LG TV-fjernbetjening, tryk på knappen “Indstillinger” , og vælg “Alle indstillinger” i den åbne menu. Dette åbner indstillingsmenuen.
 • Brug piletasterne på din fjernbetjening til at navigere gennem menuindstillingerne. Se efter “Generelt”, og vælg det .
 • I menuen “Generelt” skal du se efter en mulighed relateret til “AI Service.” Vælg det.
 • Du bør finde muligheden for at deaktivere “AI Brightness Settings.”
 • Afslut indstillingsmenuen for at sikre, at ændringerne træder i kraft.

Bemærk, at denne funktion styres af AI og kun er tilgængelig på visse LG OLED TV-modeller, der har en AI-processor.

Ved at følge disse trin kan du deaktivere funktionen automatisk lysstyrke på dit LG Smart TV og få mere kontrol over lysstyrkeindstillingerne i henhold til dine præferencer.

Sådan slår du energisparetilstand fra for at justere lysstyrken på LG Smart TV

En anden mulighed, der markant påvirker lysstyrken på dit LG Smart TV, er den energibesparende tilstand. Den kan automatisk sænke lysstyrken, så dit LG Smart TV bruger mindre strøm. Følg disse trin for at deaktivere energibesparende tilstand på et LG Smart TV og justere lysstyrken:

 • Grib din LG TV-fjernbetjening og tryk på knappen “Indstillinger” for at få adgang til indstillingsmenuen. Vælg derefter “Alle indstillinger” .
 • Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at navigere i menuindstillingerne og vælg “Billede”-indstillinger .
 • I menuen “Billede” skal du kigge efter en “Energibesparelse” og vælge den.
 • Deaktiver den energibesparende tilstand ved at vælge “Fra” , der helt slukker for energibesparende funktionen.

Ved at følge disse trinvise instruktioner kan du nemt deaktivere den energibesparende tilstand på dit LG Smart TV, hvilket giver dig fuld kontrol over lysstyrkeindstillingerne og giver dig mulighed for at tilpasse seeroplevelsen til dine præferencer.

Skader høj lysstyrke dit LG TV?

Kontinuerlig drift ved maksimal lysstyrke kan potentielt påvirke levetiden for tv’ets baggrundsbelysningssystem. Baggrundsbelysningen, som giver belysning til skærmen, kan opleve øget belastning, når lysstyrken er for høj i længere perioder. Dette kan føre til en kortere levetid for baggrundsbelysningen og potentielt nødvendiggøre reparationer eller udskiftninger i det lange løb. Derfor er det tilrådeligt at bruge lysstyrkeindstillingerne ansvarligt og undgå at holde tv’et på maksimal lysstyrke i længere tid.

Høje lysstyrkeniveauer kan også påvirke den overordnede billedkvalitet på dit LG Smart TV. Når lysstyrken er indstillet for højt, kan det resultere i et unaturligt og alt for lyst billede. Dette kan føre til tab af detaljer og unøjagtig farvegengivelse, hvilket kompromitterer den visuelle oplevelse. Det er vigtigt at finde en passende balance mellem lysstyrke og billedkvalitet for at sikre, at tv’ets skærm yder optimalt.

Kommentarer og diskussion

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Mere