As an Amazon Associate we may earn from qualifying purchases made via links on our website.

HomeAppleLG TV fjernbetjeningsfunktioner (Magisk fjernbetjening) 2016-2023

LG TV fjernbetjeningsfunktioner (Magisk fjernbetjening) 2016-2023

Udviklingen af fjernbetjeninger, især LGs Magic Remote, markerer et bemærkelsesværdigt fremskridt inden for tv-styringsteknologi. Ved at kombinere en infrarød sender og Bluetooth giver den alsidige kontrolmuligheder. En vital funktion ved fjernbetjeningen er dens “horoskop”-teknologi, som bruger rumlig sporing til at styre markøren på skærmen. Når det først er parret med tv’et, bruger det primært Bluetooth til at sende kommandoer, hvilket reducerer behovet for at pege fjernbetjeningen direkte mod tv’et, selvom det infrarøde signal stadig bruges til at tænde tv’et. I 2021 blev Magic Remote redesignet, og formålet med knapperne ændrede sig lidt. I 2021-2023 udfører knapperne på Magic Remote flere funktioner afhængigt af, hvornår de trykkes på, hvilket øger effektiviteten og bevarer brugervenligheden.

LG TV-fjernbetjeningsknapper forklaret

Disse fjernbetjeninger, nemlig modellerne AN-MR21, AN-MR22 og AN-MR23, har et struktureret layout designet til intuitiv kontrol af tv’et:

 1. Baggrundsbelyst tænd/sluk-knap: Denne knap er placeret øverst og har en rød baggrundsbelysning. Når der trykkes på, bekræfter baggrundslyset fjernbetjeningens driftsstatus.
 2. Centermodul: Placeret i midten af fjernbetjeningen spiller dette modul en afgørende rolle i navigationen. Den inkluderer en kontrolcirkel med retningstaster (op, ned, venstre, højre) og et midterhjul. Hjulet letter hurtig markørbevægelse eller lodret rulning af skærmen, mens trykfunktionen bekræfter valget.
 3. Nummerknapper (0-9): Disse knapper tillader kanalnavigering og kan programmeres til at få adgang til specifikke kommandoer for hurtig adgang.
 4. Hurtig adgang til streamingtjenester: Disse knapper giver direkte adgang. Listen over streamingtjenester varierer afhængigt af den region, hvor tv’et sælges.
 5. Voice Assistant-knapper: Disse er dedikerede knapper til aktivering af stemmeassistenter, hvilket gør det nemmere at interagere med tv’ets innovative funktioner.

Billedet nedenfor viser placeringen og funktionaliteten af hver knap på AN-MR21, AN-MR22 og AN-MR23 fjernbetjeningerne.

Knapper på LG Magic-fjernbetjening AN-MR21, AN-MR22, AN-MR23

En komplet guide til funktionaliteten af Magic AN-MR21, AN-MR22 og AN-MR23 fjernbetjeningsknapper.

 1. Tænd/sluk-knap: Bruges til at tænde og slukke for TV’et, den har en indbygget LED, der blinker, når der trykkes på en knap, hvilket signalerer fjernbetjeningsbetjening og kommandotransmission.
 2. Numeriske knapper (0-9): Til indtastning af tal. Et langt tryk på disse knapper kan få en programmeret signalkilde eller applikation frem (programmerbar via Quick Access). Når du ser tv, bruges de til at vælge en kanal. Dobbelttryk på “9” for at få adgang til hurtig hjælp.
 3. -/Liste-knap: Ved kort tryk indtastes en bindestreg (f.eks. for kanal 1-5). Et tryk på 1-2 sekunder giver adgang til gemte kanaler eller programmer, og et længere tryk åbner TV-programguiden.
 4. 0/hurtig adgang: Et langt tryk på “0” giver dig mulighed for at programmere knapperne 1-8 for hurtig adgang til applikationer eller kilder. Knap 9 er programmeret til hurtig adgang til assistenten.
 5. Tre-positionsknap (…): Et kort tryk åbner yderligere fjernbetjeningsfunktioner, såsom styring af en set-top-boks eller soundbar via HDMI-CEC. Et tryk på 2 sekunder aktiverer video-/lydbeskrivelsesfunktionen (afhængigt af landet). Et 5-sekunders tryk aktiverer funktionen SAP (Secondary Audio Program), hvis understøttet, kan du skifte til et andet udsendelsessprog eller lydspor.
 6. Lydstyrke (+/-): Justerer tv’ets lydstyrke.
 7. Kanal op/ned (∧∨): Skifter tv-kanaler.
 8. Mute: Slukker for lyden. Et langt tryk giver adgang til tilgængelighedsindstillingerne, og gentagne tryk (4-5 gange) viser tv-oplysninger og nogle indstillinger.
 9. Mikrofon: Aktiverer fjernbetjeningens indbyggede mikrofon til stemmegenkendelse og brug med stemmeassistenter eller ved søgning på internettet.
 10. Startside: Åbner hovedmenuen, langt tryk starter den sidst åbne applikation (hurtig lancering af den sidst aktive applikation).
 11. Input: Vælger kilden til indgangssignalkilden (HDMI, antenne, USB). Langt tryk åbner hovedpanelet.
 12. Hjul (tryk på OK): Bruges til hurtigt at flytte op og ned på skærmen. Hvis du trykker på denne knap, aktiveres et valg, der fungerer på samme måde som Enter på en computer.
 13. Kontrolcirkel (Op/Ned/Venstre/Højre): Tryk på knapperne op, ned, venstre eller højre for at rulle gennem menuerne. Hvis du trykker på knapperne, mens markøren er i brug, forsvinder markøren fra skærmen, og Magic Remote fungerer som en almindelig fjernbetjening. Ryst Magic Remote til venstre og højre for at få markøren til at dukke op på skærmen igen.
 14. Tilbage : Går tilbage til den forrige skærm. Et langt tryk på Tilbage-knappen. Rydder skærmindikatorerne og vender tilbage til den sidste inputvisning.
 15. Indstillinger : Får adgang til hurtige indstillinger. Langt tryk åbner menuen Alle indstillinger.
 16. Farvede knapper på fjernbetjeningen : Får adgang til specielle funktioner i nogle menuer. Langt tryk på den røde knap – Afhængigt af landet kan den indstilles til følgende funktioner. Starter optagefunktionen, starter videostreamingtjenesten og åbner brugervejledningen.
 17. 4 knapper : for hurtig adgang til streamingtjenester
 18. Knap med : 4 farvede cirkler – forbinder til Google Assistant,
 19. Knap med en blå cirkel : forbindelse til Alexa.

Farveknapper på Magic fjernbetjening

Tilstedeværelsen af fire farvede knapper på LG fjernbetjeninger er en funktion, der ofte undrer brugerne på grund af deres tilsyneladende tvetydige funktionalitet. Selvom disse knapper er indarbejdet i fjernbetjeningens design, skal de klart defineres med hensyn til deres formål, hvilket fører til en vis usikkerhed med hensyn til deres brug.

Oprindeligt blev disse farvede knapper brugt til at navigere i tekst-tv, en informationssøgningstjeneste, der eksisterede før internettet. Da teknologien var udbredt, gav de en hurtig og effektiv overgang mellem sider i tekst-tv. Men med fremkomsten af internettet og den efterfølgende tilbagegang af tekst-tv blev deres primære funktion forældet.

På trods af dette er knapperne blevet på fjernbetjeninger, blandt andet på grund af eksistensen af ældre tv-modeller, der stadig understøtter tekst-tv. I mere moderne applikationer bruger tv-producenter nogle gange disse knapper til at navigere i undermenuer i tv’ets indstillinger, især i tilfælde hvor der er flere valg.

Selvom disse knapper forbliver et velkendt element i mange fjernbetjeninger, er deres praktiske brug i dagens miljø minimal. Mange brugere bemærker, at de sjældent, hvis nogensinde, bruger disse knapper på grund af manglen på klare, konsekvente tildelinger til TV’ets forskellige funktioner og applikationer. Nedenfor kan du se et eksempel på, hvordan disse knapper bruges i en af LG TV-menuerne.

Programmeringsgenveje på LG Magic Remote

LG Magic Remote tilbyder en funktion, der markant forbedrer brugerens interaktion med tv’et: evnen til at programmere knapper for hurtig adgang til applikationer eller signalkilder. Denne tilpasningsfunktion er praktisk for dem, der ofte bruger specifikke applikationer eller input, hvilket eliminerer behovet for at navigere i adskillige menuer.

Trin-for-trin guide til tildeling af knapper

Adgang til genvejsmenuen Rediger: Tryk på knappen ‘0’ på LG Magic Remote. Denne handling åbner menuen Rediger hurtig adgang, som viser de otte programmerbare knapper (1 til 8).

Valg af en knap til programmering: Brug hjulet eller skærmmarkøren til at vælge den knap, du ønsker at programmere (f.eks. knap 1). Tryk på hjulet eller ‘OK’-knappen for at bekræfte dit valg. Den valgte knap går i ‘kommandotildelings-standbytilstand’.

Tildeling af en tjeneste til en knap: Naviger til den tjeneste, du vil tildele for hurtig adgang, f.eks. YouTube. Med den ønskede tjeneste fremhævet, tryk på hjulet for at tildele genvejskommandoen til den valgte knap.

Aktivering af en programmeret tjeneste: Tryk og hold den tilsvarende knap nede (f.eks. hold knap 1 nede for YouTube) for at bruge en programmeret funktion. Et langt tryk aktiverer den programmerede applikation eller skifter til den tildelte signalkilde.

Optimal brug af programmerbare knapper: Selvom du kan programmere disse knapper til forskellige funktioner, er det normalt mere effektivt at tildele dem til ofte brugte programmer end til signalkilder. Dette skyldes, at fjernbetjeningen har en dedikeret signalkildeknap, der giver hurtig adgang til input.

Magisk fjernbetjening knapfunktioner MR20 2020

MR20-fjernbetjeningen, designet til LGs 2020-tv-modeller, inkorporerer specifikke funktioner, der adskiller den fra de efterfølgende Magic Remote-modeller (MR21-MR23).

Distinkte egenskaber ved MR20-fjernbetjeningen

 • STB PWR-knap: Denne knap giver en praktisk måde at tænde eller slukke for en ekstern enhed, der er tilsluttet via HDMI. HDMI CEC-funktionen skal være aktiveret på tv’et, for at denne funktion kan fungere. Det letter styringen af eksterne enheder ved hjælp af tv-fjernbetjeningen, mens den forbliver i sin sædvanlige driftstilstand.
 • Guide-knap: Denne knap er skræddersyet til brugere, der ser tv gennem en antenneindgang, og giver øjeblikkelig adgang til programinformation. Det er en værdifuld funktion for dem, der er afhængige af antennebaseret udsendelse.
 • Filmknap: Denne knap forenkler adgangen til tv’ets installerede programmer. Det giver en direkte rute til app-listen og omgår behovet for flere navigationstrin.
 • Afspil pauseknap: Vigtigt for streamingtjenesteentusiaster; denne knap giver mulighed for ligetil pause og genoptagelse af streaming indhold. Det forbedrer seerens kontrol over deres seeroplevelse.

Fællestræk med senere Magic Remote-modeller

Ud over disse specifikke tilføjelser deler MR20 den samme knapfunktionalitet som MR21-MR23 fjernbetjeningerne. Denne sammenhæng sikrer en velkendt grænseflade for brugere, der kan skifte mellem forskellige LG TV-modeller og deres respektive fjernbetjeninger.

Magisk fjernbetjening knapfunktioner MR650, MR650A, MR18, MR19

LGs Magic Remotes LG-fjernbetjeninger fra 2016 til 2020, inklusive modeller som MR650 og MR650A, er forblevet uændrede med hensyn til de tilbudte funktioner. Den kritiske forskel mellem disse modeller er dog tilgængeligheden af forskellige versioner af Bluetooth, hvilket markant påvirker deres kompatibilitet med forskellige tv-modeller.

 • 2016-2017-modeller (MR650, MR650A): Disse fjernbetjeninger er specielt designet til at være kompatible med LG TV-modeller fra de respektive år. Bluetooth-teknologien i disse fjernbetjeninger begrænser deres evne til at styre tv’er fra forskellige år.
 • Senere modeller (MR18-MR20): LG introducerede bagudkompatibilitet i sine Magic Remotes, startende med MR18-modellen og op til MR20. Dette betød, at en fjernbetjening som MR20 kunne styre LG TV’er fra tidligere modeller, især 2017-2020.
 • Ændringer efter 2020: LG opdaterede sit WebOS i 2021, hvilket førte til en ændring i kompatibilitet. Nye fjernbetjeninger udgivet efter 2021 var inkompatible med ældre LG TV-modeller udgivet før 2021.

Kommentarer og diskussion

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Mere