As an Amazon Associate we may earn from qualifying purchases made via links on our website.

HomeTv'erLG Magic fjernbetjening virker ikke, hvordan repareres det

LG Magic fjernbetjening virker ikke, hvordan repareres det

I denne artikel vil jeg forklare, hvorfor du kan have problemer med Magic (Smart) fjernbetjeningen, der nu kommer med stort set alle LG TV’er. En Smart-fjernbetjening er en fjernbetjening, der styrer dit TV via Bluetooth; du kan hurtigt afgøre, hvilken fjernbetjening du har, hvis midten af fjernbetjeningen har et hjul som en computermus, og du ved det selv, hvis du bruger sådan en fjernbetjening. Og de mest almindelige problemer med sådanne fjernbetjeninger er som følger. Du brugte fjernbetjeningen, hvilket var fint, men du tændte for tv’et, og det var det; TV’et reagerer ikke på fjernbetjeningen; du kan kun tænde eller slukke for den. Du trykker på knapperne og den røde LED blinker, men der sker ikke noget. Her er hvad problemet kan være, og hvordan du løser det. Lad os også se på mulige problemer med LG universalfjernbetjeningen.

Sådan fungerer den magiske fjernbetjening

Magic Remote bruger Bluetooth-teknologi, så den skal parres med dit LG TV for at fungere effektivt. Denne parring er nødvendig, fordi enhver bluetooth-enhed er parret for at arbejde sammen. Når du køber et nyt TV, er Magic Remote normalt inkluderet i pakken. Den indledende opsætning involverer en simpel proces: Tænd for TV’et og tryk på OK-knappen (placeret på midterhjulet på fjernbetjeningen). Da fjernbetjeningen ikke er forudindstillet, udløser denne handling automatisk parring med tv’et, hvilket gør det kun muligt at betjene det pågældende tv.

Et vigtigt aspekt er tv’ets Bluetooth-moduls funktionalitet, når det er slukket. Hvis tv’et er slukket, er tv’ets Bluetooth-modul inaktivt. Derfor bruger Magic Remote infrarøde signaler til at tænde eller slukke for tv’et. Brugeren skal pege fjernbetjeningen mod tv’et og trykke på tænd/sluk-knappen for at starte denne proces. Når det er aktiveret, starter tv’ets operativsystem op og tænder for Bluetooth-modulet. Tv’et registrerer automatisk Magic Remote og opretter forbindelse til den igen, hvilket genetablerer Bluetooth-forbindelsen. Tv-styringen fra fjernbetjeningen skifter derefter helt til Bluetooth-kommunikation.

Problemer med LG Magic fjernbetjening

Magic-fjernbetjeningen er en ret kompleks enhed, der består af tre hovedelementer:

 1. Infrarødt modul (styrer tv’et ved hjælp af infrarøde signaler)
 2. Bluetooth-modul (transmitterer signaler for at styre tv’et, stemmestyring)
 3. Gyroskop (orienterer fjernbetjeningen i rummet for at flytte markøren på skærmen).

Alle disse elementer arbejder sammen for at få fjernbetjeningen til at fungere. Der kan opstå mange situationer og problemer med fjernbetjeningen, men her er de mest almindelige.

 1. Fjernbetjeningen virker ikke: På Magic-fjernbetjeningen lyser Power-knappen, når der trykkes på en vilkårlig knap, hvilket betyder, at fjernbetjeningen reagerer på en kommando. Hvis tænd/sluk-knappen ikke lyser, når du trykker på en vilkårlig knap, virker fjernbetjeningen ikke.
 2. Fjernbetjeningen tænder og slukker kun TV’et: Det betyder, at det kun er det infrarøde modul i fjernbetjeningen, der virker, og Bluetooth virker ikke. I dette tilfælde skal du slukke for tv’et ved at trække stikket ud af stikkontakten i 1-2 minutter. Dette er nødvendigt for at tv’et kan nulstille RAM-cachen.
 3. Fjernbetjeningens strømindikator for tænd/sluk-knap lyser konstant: Hvis tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen lyser konstant, sender fjernbetjeningen et signal til tv’et, der trykkes konstant på en eller flere knapper. Kontroller, om alle knapperne er i vater; en af dem kan være blevet presset. Der kan være kommet vand eller anden væske ind i fjernbetjeningen. Hvis du finder en trykket knap, skal du reparere den. Hvis fjernbetjeningen er blevet tabt, eller der er kommet vand ind i den, skal du reparere den.
 4. Magic remote virker ikke efter udskiftning af batterierne: Hvis fjernbetjeningen ikke virker efter udskiftning af batterier, skal du kontrollere, at batterierne er installeret korrekt. Når batterierne er installeret, skal tænd/sluk-knappen blinke tre gange. Hvis den blinker, men fjernbetjeningen ikke virker, er problemet med Bluetooth. Geninitialisering af Bluetooth-parringen vil hjælpe dig.
 5. Fjernbetjeningen virker ikke indimellem: Hvis du oplever nedsat funktionalitet eller tab af kommunikation mellem dit tv og fjernbetjening, er synderen ofte et lavt batteri. Et dødt batteri får strømforsyningsspændingen til at falde, hvilket igen svækker styrken af Bluetooth-signalet. Som følge heraf reduceres fjernbetjeningens rækkevidde kraftigt, og pålideligheden af kommunikationen med tv’et bliver ustabil. Udskift batterierne for at løse dette problem.
 6. Bluetooth-tjenesten skal initialiseres. LG TV: Denne meddelelse vises på skærmen, når tv’et ikke kan registrere Bluetooth-modulet. Bluetooth-modulet virker ikke eller er defekt, og du skal reparere tv’et.
 7. LG TV Hjem-knap virker ikke: Hjem-knappen bruges ofte til at få menuer frem på dit TV. Hvis Hjem-knappen ikke virker, skal du skille fjernbetjeningen ad og reparere den.

Magic LG fjernbetjening nulstilling og parring (2011-2023)

Siden deres introduktion er LG Smart TV’er blevet ledsaget af en række udviklende fjernbetjeninger med bemærkelsesværdige designændringer. En væsentlig udvikling skete i 2021, da Magic Remote gennemgik et redesign. Ud over æstetiske opdateringer var nogle modeller af disse fjernbetjeninger udstyret med NFC-moduler (Near Field Communication), hvilket muliggør hurtig interaktion med mobile enheder via et NFC-tag. På billedet kan du se hvilke Magic fjernbetjeninger der findes.

Magic Remote kommunikerer med dit TV via Bluetooth. Tv’et og fjernbetjeningen forbliver parret, selv når tv’et er slukket. Der kan dog opstå problemer, hvis der er fejl i softwaren eller Bluetooth-protokollen. I sådanne tilfælde er fjernbetjeningen tilsluttet tv’et, men den fungerer ikke. Dette scenarie kan sammenlignes med Bluetooth-hovedtelefoner, der, på trods af at de er parret med en telefon, ikke transmitterer lyd, før de tilsluttes igen. For at løse sådanne problemer skal du reparere, og her er, hvordan du gør det.

Tilslutning af en ny eller nulstil LG Magic Remote til tv’et

Tilslut en ny LG Magic Remote til dit tv (2012-2023): For at parre den nye fjernbetjening med dit tv, tænd for tv’et, indsæt batterierne i fjernbetjeningen, peg fjernbetjeningen mod tv’et, tænd tv’et ved at trykke på tænd/sluk-knap på fjernbetjeningen, vent på, at tv’et tænder, og tryk på OK-knappen (dette er musehjulet på fjernbetjeningen). En meddelelse på tv-skærmen indikerer, at fjernbetjeningen og tv’et er parret.
Hvis tv’et allerede har arbejdet med fjernbetjeningen, slettes den gamle parring, og tv’et vil oprette en ny parring.

Parring af en ny LG Magic Remote med dit TV (2011): Magisk fjernbetjening til 2010-2011 TV Dette er en af de første fjernbetjeninger til smart TV. LV og LK serier. For at parre fjernbetjeningen for første gang, skal du placere den i armslængde fra TV’et (valgfrit, men anbefalet), og trykke på og holde knappen OK eller MUTE nede i ca. 5 sekunder. Vent på en meddelelse på tv-skærmen, der indikerer, at parringen er fuldført. Under parring vil baggrundslyset på fjernbetjeningens tænd/sluk-knap blinke for at angive, at parringsprocessen initialiseres.

Nulstilling af LG Magic fjernbetjeningsparring

For at parre fjernbetjeningen med tv’et igen, skal du nulstille den tidligere indstilling, hvorefter fjernbetjeningen vil være den samme, som da du købte den og kan parres med tv’et igen.

Bemærk, at nulstillingsproceduren er forskellig for tv’er fremstillet før 2021 og efter 2021.

Sluk for tv’et for at forhindre, at fjernbetjeningen automatisk parrer sig under nulstillingen.

 • TV fremstillet før 2021: For at nulstille fjernbetjeningen skal du trykke på BACK- og HOME -knapperne samtidigt. Hold knapperne nede i mindst 5 sekunder. Fjernbetjeningen nulstilles og bliver så god som ny.
 • LG TV efter 2021, MR21-MR23 fjernbetjeninger: For disse fjernbetjeninger skal du trykke på og holde knapperne Hjem og Indstillinger samtidigt i mindst 5 sekunder. Derefter vil tænd/sluk-knappen blinke tre gange, og fjernbetjeningen sletter den tidligere parring.

Gentilslutning af Magic Remote til dit LG TV

LGs Magic Remotes, modeller fra 2015 og frem, har en automatisk nulstillings- og gentilslutningsfunktion. Denne funktion er især nyttig til at sikre, at din fjernbetjening opretholder en normal parring med dit TV. For tv’er fra før 2015 kræver processen en manuel nulstilling og genforbindelse.

For 2015-2020-modeller (MR600, MR650, MR18, MR19, MR20):
For at starte den automatiske genforbindelse skal du trykke på GUIDE- knappen på din Magic Remote i fem sekunder. Denne handling vil få fjernbetjeningen til at afbryde forbindelsen fra tv’et, hvilket effektivt nulstiller parringen. Efterfølgende vil den automatisk genoprette forbindelsen til TV’et.

For modeller fra 2021 (MR21, MR22, MR23):
Processen involverer samtidig at holde HOME- og SETTINGS- knapperne nede på fjernbetjeningen. Bemærk, at tænd/sluk-knappen blinker tre gange, hvilket indikerer nulstillingen af fjernbetjeningens indstillinger. Fortsæt med at holde knapperne nede, indtil tænd/sluk-knappen udsender et konstant lys, hvilket signalerer, at der er genforbindelse til tv’et. En bekræftelsesmeddelelse om fjernbetjeningsparringen bør også vises på din tv-skærm.

Tips til at parre din Magic-fjernbetjening

Her er nogle krav til at parre din fjernbetjening med dit TV. Disse enkle regler hjælper dig med at undgå problemer med at konfigurere din fjernbetjening og dit TV.

 • Tv’et skal være tændt: Hvis der er andre LG-tv’er i nærheden, skal du kun tænde det, du vil parre med, og slukke for de andre. Fjernbetjeningen understøtter kun én Bluetooth-forbindelse
 • Parringen starter 20-30 sekunder efter, at tv’et er tændt, da tv’et har brug for tid til at starte sit operativsystem.
 • For en vellykket parring skal alle indstillinger på fjernbetjeningen foretages tæt på tv’et, og der skal være en høj Bluetooth-signalstyrke mellem fjernbetjeningen og tv’et. Dette hjælper med at forhindre utilsigtet parring med et andet tv. Fjernbetjeningen vil parres med det tv, der registrerer den højeste Bluetooth-signalstyrke.
 • Hvis du har brug for at vide, hvilken fjernbetjening du skal bruge sammen med dit LG TV, så læs vores artikel ” Kompatibilitetsliste for LG Remote Control .

Test af din magiske fjernbetjening ved hjælp af en smartphone

For at kontrollere funktionaliteten af din Magic Remote, især for modeller fra 2016 til 2023 (MR650, MR18, MR19, MR20, MR21, MR22 og MR23), kan du bruge din smartphones Bluetooth-funktion. Denne metode udnytter universaliteten af Bluetooth-protokollen i disse fjernbetjeninger. Følg disse trin for at teste din fjernbetjening:

 1. Sluk dit tv: Begynd med at sikre dig, at dit tv er slukket for at undgå interferens under testprocessen.
 2. Nulstil Magic fjernbetjening:
  1. For MR21 til MR23-modeller: Tryk og hold både HJEM- og INDSTILLING- knapperne nede i 5 sekunder.
  1. For MR650, MR18 til MR20 modeller: Tryk på og hold knapperne TILBAGE og HJEM nede i 5 sekunder.
 3. Aktiver Bluetooth på din smartphone: Naviger til Bluetooth-indstillingerne på din smartphone, og start en søgning efter nye Bluetooth-enheder.
 4. Gå ind i parringstilstand på fjernbetjeningen: Tryk på hjulet (midterknap) på din Magic Remote. Denne handling sætter fjernbetjeningen i parringstilstand.
 5. Tjek din smartphones enhedsliste: Se listen over tilgængelige Bluetooth-enheder på din smartphone. Se efter et enhedsnavn, der starter med ” LGE MR** “, som repræsenterer Magic Remote.
 6. Evaluer resultaterne:
  1. Hvis du ser Magic Remote opført blandt de tilgængelige enheder på din smartphone, indikerer det, at fjernbetjeningen sandsynligvis fungerer korrekt.
  1. Når du har bekræftet fjernbetjeningens synlighed i din smartphones Bluetooth-søgning, skal du fortsætte med at tilslutte fjernbetjeningen til dit tv igen.

Ved at følge disse trin kan du effektivt bestemme driftsstatus for din Magic Remote ved hjælp af en ligetil Bluetooth-forbindelsestest med din smartphone. Denne metode giver en hurtig og nem måde at fejlfinde og sikre, at din fjernbetjening er klar til brug med dit LG TV.

LG universal fjernbetjening virker ikke

Universalfjernbetjeningen er en fjernbetjening uden Bluetooth, den styrer kun tv’et ved hjælp af infrarøde signaler.

Fejlfinding af en ikke-funktionel LG Universal-fjernbetjening

Hvis du oplever problemer med dit LG TV’s standard fjernbetjening, kan følgende fejlfindingstrin hjælpe med at diagnosticere og løse problemet:

 1. Bekræft fjernbetjeningens funktionalitet:
  1. Brug dit smartphone-kamera til at tjekke fjernbetjeningen. Aktiver kameraet og peg det mod fjernbetjeningens infrarøde LED, typisk placeret på forsiden.
  1. Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen. Hvis den fungerer, skal LED’en blinke. Bemærk, at mens infrarødt lys er usynligt for det blotte øje, kan smartphone-kameraer registrere det.
 2. Vurdering af fjernbetjeningens LED-aktivitet:
  1. Hvis LED’en blinker: Dette indikerer, at fjernbetjeningen fungerer, men tv’et modtager ikke signalet. Tjek for eventuelle forhindringer (som en soundbar), der kan blokere signalvejen mellem fjernbetjeningen og tv’et.
  1. Hvis LED’en ikke blinker: Dette tyder på et problem med selve fjernbetjeningen. Fortsæt til næste trin.
 3. Fejlfinding på fjernbetjening:
  1. Udskift batterier: Hvis LED’en ikke blinker, prøv først at udskifte fjernbetjeningens batterier med nye.
  1. Køb en ny fjernbetjening: Hvis udskiftning af batterier ikke afhjælper problemet, kan det være nødvendigt at anskaffe en ny fjernbetjening.
 4. Nulstilling af tv-software:
  1. Hvis fjernbetjeningens LED blinker, men tv’et ikke reagerer, skal du overveje et softwareproblem i tv’et. Tag TV’ets stik ud af stikkontakten i 1-2 minutter. Denne handling genstarter effektivt tv’ets interne systemer.
  1. Efter venteperioden skal du tilslutte tv’et igen og teste fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningen nu fungerer, var problemet sandsynligvis en midlertidig softwarefejl i tv’et.
 5. Yderligere tiltag:
  1. Hvis tv’et reagerer: Problemet er løst. Fortsæt med at overvåge for eventuelle tilbagevendende problemer.
  1. Hvis tv’et stadig ikke reagerer: Tv’et kan kræve professionel reparation, især hvis det konsekvent ikke reagerer på fjernbetjeningen.

 

Adressering af ikke-funktionelle knapper på LG TV-fjernbetjening

Når specifikke knapper på dit LG TV-fjernbetjening, hovedsageligt hyppigt brugte knapper såsom lydstyrke og kanalvalg, holder op med at reagere, skyldes det ofte, at der er opbygget snavs på kontaktpuderne på printkortet. For at afhjælpe situationen anbefales det at rense disse områder grundigt. Her er en trin-for-trin guide til gendannelse af funktionalitet:

 1. Adskil fjernbetjeningen: Åbn forsigtigt fjernbetjeningen. Normalt involverer dette at fjerne batterirummets dæksel, fjerne batterierne og fjerne alle skruerne, der holder bagpanelet på plads. Hvis fjernbetjeningen ikke har skruer, i hvilket tilfælde fjernbetjeningen har låse på siderne af kabinettet, skal du omhyggeligt adskille de to halvdele af fjernbetjeningen.
 2. Find tavlen med kontaktpuder: Rengør kontaktpuderne.
  1. Brug et alkoholbaseret rengøringsmiddel såsom isopropylalkohol til at rengøre. Påfør en lille mængde på en vatpind eller en blød klud.
  1. Rengør forsigtigt kontaktpuderne på printkortet. Sørg for at alt snavs er fjernet.
 3. Saml fjernbetjeningen igen: Når alkoholen er tørret, og alle områder er rene, skal du samle fjernbetjeningen igen ved omhyggeligt at justere og forbinde de to halvdele. Udskift skruerne, batterierne og batteridækslet.
 4. Test fjernbetjeningen: Efter genmontering skal du kontrollere, om de tidligere ikke fungerende knapper reagerer.

I de fleste tilfælde (ca. 90%) vil denne rengøringsproces genoprette funktionaliteten til fjernbetjeningens knapper.
Det er vigtigt at håndtere fjernbetjeningen og dens komponenter forsigtigt under denne proces for at undgå skader.

Kommentarer og diskussion

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Mere