As an Amazon Associate we may earn from qualifying purchases made via links on our website.

HomeAppleHvad betyder IDLE på Discord?

Hvad betyder IDLE på Discord?

Discord er en populær kommunikationsplatform, der giver brugerne mulighed for at holde kontakten med deres venner, kolleger og fællesskaber. Platformen har forskellige funktioner, der gør det nemt at holde kontakten, herunder tale- og videoopkald, tekstbeskeder og muligheden for at oprette og deltage i servere.

En af de funktioner, som Discord-brugere kan støde på, er “Idle”-status. Denne status kan vises ved siden af en brugers navn og indikerer, at vedkommende har været inaktiv på platformen i et vist tidsrum. Lad os se nærmere på, hvordan den fungerer.

Hvad er status for inaktivitet på Discord?

Når en bruger er inaktiv på Discord, har vedkommende ikke interageret med platformen i et vist tidsrum. Som standard vil Discord sætte en brugers status til Idle, hvis vedkommende ikke har udført nogen handlinger på platformen i 5 minutter. Dette kan omfatte ikke at sende beskeder, ikke deltage i eller forlade stemmekanaler og ikke interagere med nogen serverfunktioner.

Idle-status er designet til at hjælpe brugerne med at forstå aktivitetsniveauet for deres venner og kolleger på Discord. Det kan også hjælpe brugerne med at identificere, hvornår nogen ikke er tilgængelig til at besvare beskeder eller opkald, hvilket kan være nyttigt, når de planlægger gruppeaktiviteter eller arbejder på projekter sammen.

Hvordan fungerer status som inaktiv på Discord?

Discord bruger en række forskellige faktorer til at afgøre, hvornår en bruger skal sættes til status Idle. Disse faktorer kan omfatte følgende:

 • Inaktivitet: Som nævnt vil Discord sætte en brugers status til inaktivitet, hvis de ikke har interageret med platformen i 5 minutter. Dette omfatter alle handlinger, der genererer aktivitet, såsom at sende beskeder eller foretage stemmeopkald.
 • Statusindstillinger: Brugere kan også manuelt indstille deres status til Idle ved at klikke på deres profilbillede og vælge “Idle” fra listen over tilgængelige statusindstillinger.
 • Tilstand “Må ikke forstyrre”: Hvis en bruger har aktiveret denne funktion, sættes deres status til Idle efter 10 minutters inaktivitet. Dette skyldes, at brugeren udtrykkeligt har angivet, at han/hun ikke ønsker at blive forstyrret, og at han/hun muligvis ikke kan besvare beskeder eller opkald.
 • Serverindstillinger: Nogle servere kan have specifikke regler eller indstillinger, der påvirker en brugers status. En serverejer kan f.eks. indstille en brugerdefineret timeout for inaktivitet, der er kortere eller længere end standardperioden på 5 minutter.

Hvad indikerer status Idle (tomgang)?

Når en bruger er sat til status Idle på Discord, kan det indikere et par forskellige ting:

 • Brugeren kan være væk fra sin computer eller mobilenhed og ikke aktivt bruge Discord.
 • Brugeren kan være til stede, men bruger ikke aktivt Discord. Han/hun kan f.eks. multitaske, fokusere på andre opgaver og ikke aktivt svare på beskeder eller opkald.
 • Brugeren kan med vilje have sat sin status til Idle for at angive, at han/hun ikke kan besvare meddelelser eller opkald.
 • Brugeren kan have tekniske problemer eller problemer med forbindelsen, som forhindrer ham i at interagere med platformen.

Generelt kan status Idle-status give et indblik i en brugers aktivitetsniveau på Discord. Alligevel bør det ikke tages som en absolut indikator for deres tilgængelighed eller vilje til at besvare beskeder eller opkald.

Hvordan kan du ændre din status som inaktiv på Discord?

Det er en simpel proces at ændre din status på Discord, og det kan gøres med få klik. Her er trinene til at ændre din status som ledig på Discord:

 • Åbn Discord-appen på din computer eller mobilenhed.
 • Du kan se dit profilbillede i nederste venstre hjørne af appen. Klik på dit profilbillede for at åbne dine brugerindstillinger.
 • Vælg “Online” i den menu, der vises, og vælg “Online“.
 • Du får vist en liste over de tilgængelige statusindstillinger: Online, Inaktiv, Forstyr ikke og Usynlig. Klik på indstillingen Idle for at indstille din status til Idle.
 • Hvis du vil tilføje en brugerdefineret statusmeddelelse, skal du klikke på “Indstil brugerdefineret status” og skrive din meddelelse. Denne besked vises under dit navn og giver yderligere oplysninger om dit aktivitetsniveau eller din tilgængelighed.

Det var det! Din status på Discord vil nu være sat til Idle, hvilket indikerer, at du ikke har interageret med platformen i et vist tidsrum. Husk, at du kan ændre din status når som helst ved at følge disse trin og vælge en anden statusmulighed fra listen.

Hvad betyder de andre Discord-statusser?

Discord tilbyder flere forskellige statusmuligheder, der hver især angiver et andet niveau af tilgængelighed eller aktivitet på platformen. Her er en oversigt over, hvad hver status betyder:

 • Online: Denne status betyder, at du bruger Discord aktivt og er tilgængelig til at chatte, deltage i stemmeopkald og interagere med andre på platformen.
 • Idle: Som tidligere nævnt indikerer denne status, at du ikke har interageret med Discord i et stykke tid. Det kan betyde, at du er væk fra din enhed eller ikke bruger platformen aktivt.
 • Må ikke forstyrres: Denne status betyder, at du er online og aktiv på Discord, men at du ikke ønsker at modtage meddelelser eller direkte beskeder. Hvis nogen forsøger at sende en besked eller ringe til dig, mens du er i tilstand “Må ikke forstyrre”, vil de modtage en besked om, at du ikke er tilgængelig.
 • Usynlig: Denne status får dig til at se ud, som om du er offline, selv om du bruger Discord aktivt. Du vil ikke blive vist i online brugerlisten eller medlemslisten for de servere, du er en del af. I usynlig tilstand kan du dog stadig modtage beskeder og deltage i stemmeopkald.

Ud over disse grundlæggende statusmuligheder giver Discord også brugerne mulighed for at indstille en brugerdefineret statusmeddelelse. Denne besked vises under dit navn og giver yderligere oplysninger om dit aktivitetsniveau eller din tilgængelighed. Du kan f.eks. indstille en brugerdefineret statusmeddelelse til at sige, at du studerer, arbejder eller holder en pause. Brugerdefinerede statusmeddelelser kan være på op til 128 tegn og indeholde emojis.

Kommentarer og diskussion

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Mere