As an Amazon Associate we may earn from qualifying purchases made via links on our website.

HomeAppleSamsung TV serienumre, afkodning 1990-2025

Samsung TV serienumre, afkodning 1990-2025

Samsung TV-serienummeret identificerer entydigt dit specifikke TV. Denne eksklusive kode er påkrævet til enhedsregistrering, service og reparation samt garantibekræftelse. Serienummeret indeholder også værdifulde oplysninger om tv’et, fremstillingsoplysninger og andre vigtige funktioner. Serienummeret er påkrævet, når du registrerer dit tv på Samsungs websted og er nødvendigt for, at serviceafdelingen kan diagnosticere og reparere tv’et.

Hvad betyder serienummeret på Samsung TV

Serienummeret på et Samsung TV er en detaljeret kode opdelt i flere segmenter, der hver afslører specifikke oplysninger om TV’et:

 1. Komponentleverandørblok : Den første del af serienummeret, bestående af fire tegn, beskriver de førende komponentleverandører, såsom tv-kabinettet og skærmen.
 2. Enhed og samling Fabriksoplysninger : Efter den indledende blokering koder de følgende tre tegn information om tv-modellen og fabrikken, hvor den blev samlet.
 3. Produktionsdato : Denne sektion, der består af to cifre, angiver måneden og året TV’et blev samlet.
 4. Unikt serienummer : Den sidste del af serienummeret er en sekscifret kode, der entydigt identificerer dit TV.

Du kan finde typen af tv, dets samlingsdato og fabrikationsfabrikken ud fra serienummeret. Servicecentre kan udtrække detaljerede oplysninger om komponenter, såsom den specifikke skærmleverandør—Samsung, Sharp, BOE osv. For eksempel har nogle QLED- og LED-tv siden 2022 skærme fra TCL, som købte Samsungs skærmfabrik.

Produktionsdatoen i serienummeret angiver fremstillingsmåneden, f.eks. 01.2023, men den angiver ikke den nøjagtige samlingsdag inden for den måned. Tidligere kunne den nøjagtige produktionsdato findes i servicemenuen (før 2016). Alligevel blev den senere erstattet af salgsdatoen, som registreres, når tv’et første gang opretter forbindelse til Samsungs servere eller er registreret på Samsungs hjemmeside.

Samsung TV serienummer afkode

ZAJ33SEDC00652L

 • ZAJ3 – TV-modelkode, en fabrikskode, der indeholder oplysninger om tv’ets funktioner (koderne fra leverandørerne af komponenter til tv-enheden).
 • 3 – produktkoden i dette tilfælde betyder tallet 3, at dette produkt er et tv

Sådan finder du ud af, hvor et Samsung TV er lavet

 • S – koden for det anlæg, som TV’et er samlet på
  • S – Slovenien
  • H – Ungarn
  • 4 – Rumænien
  • 1, 3 – Korea
  • L – Rusland
  • W – Kina
  • C – Mexico
  • M – Malaysia
 • E – Den tekniske kode vedrørende anlægget (montagefabrikskode)
 • D – fremstillingsår, i dette serienummer er 2013
 • C – måned, hvor tv’et blev fremstillet, er dette serienummer december

00652L – TV’ets serienummer, hvormed producenten kan bestemme, på hvilket samlebånd tv’et blev samlet, og i hvilket skifte. Oplysningerne er kun af interesse for producenten med henblik på kvalitetskontrol af de producerede tv

Sådan finder du ud af produktionsdatoen for dit Samsung TV

årkodemånedkode
2001Rjanuar1
2002Tfebruar2
2003Wmarts3
2004xApril4
2005YKan5
2006A eller Ljuni6
2007Pjuli7
2008Qaugust8
2009Sseptember9
2010ZoktoberA
2011BnovemberB
2012CdecemberC
2013D  
2014F  
2015G  
2016H  
2017J  
2018K  
2019M  
2020N  
2021R  
2022T  
2023W  
2024x  
2025Y  

Hvordan ved jeg, hvilket år mit Samsung TV er?

For at bestemme alderen på dit Samsung TV kan du henvise til det 8. og 9. tegn i dets serienummer (tæller fra venstre mod højre). Disse to symboler i serienummeret er afgørende for at identificere produktionsåret. Samsung bruger et specifikt kodesystem i disse tegn til at angive året. Det er vigtigt at bemærke, at efter en 20-årig cyklus gentager Samsung disse datokoder. For eksempel kan bogstavet ‘W’ repræsentere enten 2003 eller 2023. Du kan dog nemt skelne mellem disse år baseret på tv-modelnumrene, som har udviklet sig markant. Selv med gentagelsen af datokoden er der således lille chance for forvirring med hensyn til det faktiske produktionsår.

år / månedjanuarfebruarmartsaprilmajjunijuliaugustseptemberoktobernovemberdecember
kode; år / måned123456789ABC
1990MM 1M 2M 3M 4M5M6M7M8M9MAMBMC
1991A A 1A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC
1992BB 1B2B3B4B5B6B7B8B9BABBBC
1993CC1C2C3C4C5C6C7C8C9CACBCC
1994DD1D2D3D4D5D6D7D8D9DADBDC
1995FF1F2F3F4F5F6F7F8F9FAFBFC
1996GG1G2G3G4G5G6G7G8G9GAGBGC
1997HH1H2H3H4H5H6H7H8H9HAHBHC
1998JJ1J2J3J4J5J6J7J8J9JAJBJC
1999KK1K2K3K4K5K6K7K8K9KAKBKC
2000NN1N2N3N4N5N6N7N8N9NANBNC
2001RR1R2R3R4R5R6R7R8R9RARBRC
2002TT1T2T3T4T5T6T7T8T9TATBTC
2003WW1W2W3W4W5W6W7W8W9WAWBWC
2004XX1X2X3X4X5X6X7X8X9XAXBXC
2005YY1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9YAYBYC
2006A,LA1,L1A2,L2A3,L3A4,L4A5,L5A6,L6A7,L7A8,L8A9,L9AA,LAAB,LBAC,LC
2007PP1P2P3P4P5P6P7P8P9PAPBPC
2008QQ1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9QAQBQC
2009SS1S2S3S4S5S6S7S8S9SASBSC
2010ZZ1Z2Z3Z4Z5Z6Z7Z8Z9ZAZBZC
2011BB1B2B3B4B5B6B7B8B9BABBBC
2012CC1C2C3C4C5C6C7C8C9CACBCC
2013DD1D2D3D4D5D6D7D8D9DADBDC
2014FF1F2F3F4F5F6F7F8F9FAFBFC
2015GG1G2G3G4G5G6G7G8G9GAGBGC
2016HH1H2H3H4H5H6H7H8H9HAHBHC
2017JJ1J2J3J4J5J6J7J8J9JAJBJC
2018KK1K2K3K4K5K6K7K8K9KAKBKC
2019MM1M2M3M4M5M6M7M8M9MAMBMC
2020NN1N2N3N4N5N6N7N8N9NANBNC
2021RR1R2R3R4R5R6R7R8R9RARBRC
2022TT1T2T3T4T5T6T7T8T9TATBTC
2023WW1W2W3W4W5W6W7W8W9WAWBWC
2024XX1X2X3X4X5X6X7X8X9XAXBXC
2025YY1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9YAYBYC

Samsung TV-serienummeropslag og Samsung TV-modelnummeropslag

For at finde serienummeret på dit Samsung TV har du flere muligheder, hver praktisk i forskellige scenarier. Mens det tidligere blev nævnt, at der er fire måder, er der i virkeligheden fem metoder til at finde serienummeret på dit tv:

 1. Mærkat på bagsiden af tv’et : Normalt er der et klistermærke på bagsiden, der viser serienummeret og andre oplysninger som f.eks. modelnummeret.
 2. TV-menu : Serienummeret er i tv’ets menusystem. Det er typisk placeret under sektionen ‘Indstillinger’ eller ‘Om’.
 3. Købsdokumenter : Selvom det er mindre almindeligt i dag på grund af digitale optegnelser, kan traditionelle købsdokumenter som garantikort eller fakturaer indeholde tv’ets serienummer.
 4. Æsken : Hvis du har opbevaret den originale emballage, er serienummeret ofte trykt på tv-boksen.
 5. Samsung Personal Cabinet : Dette er en online platform til at registrere dit Samsung TV. Registrering kræver serienummeret, som først skal findes ved hjælp af en af de andre metoder.

Hver metode giver en pålidelig måde at finde dit tv’s serienummer, uanset om du registrerer produktet, søger service eller bekræfter dets ægthed.

Serienummeret og modelnummeret på bagsiden af dit Samsung TV

Det første og mest overskuelige sted at finde dit tv’s serienummer er på informationsmærkaten, der sidder bag på tv’et. Når tv’et har bestået monterings- og kvalitetstest på fabrikken og anses for at være klar til salg, printes flere klistermærker og klæbes på enheden. Et af disse klistermærker på bagsiden af tv’et indeholder vitale detaljer, herunder serienummer, modelnummer og revisionsnummer på dit tv, hvilket giver alle de væsentlige oplysninger om dit tv på ét sted.

Serienummer og modelnummer i Samsung TV-menuen

En anden metode til at finde information om dit tv, inklusive serienummeret, er gennem tv’ets styresystem. Serienummeret kan findes i tv’ets menu, selvom denne metode muligvis kun er egnet, hvis tv’et fungerer korrekt. Trinnene til at finde serienummeret varierer lidt afhængigt af tv-modellen og dets fremstillingsår:

 • 2022 – 2023 tv-modeller: Menu > Indstillinger > Alle indstillinger > Support > Om dette tv
 • 2017 – 2021 tv-modeller: Indstillinger > Support > Om dette tv
 • 2016 TV-modeller: Indstillinger > Support > Kontakt Samsung
 • 2013 – 2015 TV-modeller: Menu > Support > Kontakt Samsung

Serienummeret og modelnummeret på emballagen til Samsung TV’et

 • Emballagen til dit TV er en anden værdifuld kilde til at finde serienummeret. At opbevare den originale æske i en længere periode kan kræve ekstra plads og indsats, men det har fordele. Hvis du for eksempel skal transportere dit tv til reparation eller beslutter dig for at sælge det, kan den originale emballage give ideel beskyttelse. Jeg plejer at opbevare kasserne med mine elektroniske enheder, såsom tv’er, på mit loft. Denne praksis er nyttig, især efter at have brugt en enhed i 5-6 år. Når det er tid til at opgradere til et nyt tv, sælger jeg ofte det gamle, og det er meget gavnligt at have den originale æske til dette formål. Æsken indeholder serienummeret og tjener som sikker emballage til tv’et under transport eller videresalg.

Serienummeret og modelnummeret på Samsung TV’et i købsdokumenterne.

Købsdokumenterne til dit Samsung TV er en anden pålidelig kilde til at finde serie- og modelnumre. Disse dokumenter inkluderer typisk salgskvitteringen, fakturaen eller garantikortet, der blev leveret på købstidspunktet. De indeholder detaljerede oplysninger om tv’et, herunder dets serie- og modelnumre. Disse oplysninger er afgørende for garantikrav, serviceanmodninger eller henvisning til den specifikke model for support eller opdateringer. Det er en god praksis at opbevare disse dokumenter, da de tjener som officielt købsbevis og kan være særligt nyttigt, hvis du har brug for at bekræfte dit tv’s ægthed eller specifikationer.

Kontrol af Samsung TV-serienummer

Serienummeret på Samsung-tv’er, der blev produceret mellem 1990 og 2023, er en unik 15-cifret kode bestående af bogstaver og tal med væsentlig tv-information. For at bekræfte serienummeret på dit Samsung TV er der flere metoder, du kan bruge:

 1. Sammenlign med dokumentation : Krydshenvisninger serienummeret på dit tv med det, der er anført på købsdokumenterne, såsom kvitteringen eller garantibeviset, og det på tv’ets emballage.
 2. Gennem tv’ets menu : Hvis tv’et fungerer, skal du navigere til ‘Indstillinger’ > ‘Support’ > ‘Om tv’ i tv’ets menu for at finde serienummeret.
 3. Kontakt Samsung Support : Kontakt Samsungs kundesupport med serienummeret for validering, garantioplysninger, enhedens funktioner eller oplysninger om opdateringer.
 4. Online verifikation : Det officielle Samsung-websted giver nogle gange mulighed for at kontrollere serienummeret for produktregistrering eller for at bekræfte garantistatus.

Nogle gange svarer serienummeret på dit tv muligvis ikke til mærkaten, hvilket kan forekomme, hvis tv’et har gennemgået reparationer, såsom en udskiftning af hovedkortet. Derudover, hvis tv’et tidligere var registreret, har du muligvis brug for hjælp til at registrere det igen på Samsungs hjemmeside.

I virkeligheden kan det kun nogle gange være nødvendigt at kontrollere serienummeret, især for moderne tv med internetadgang og Samsungs Tizen OS. Hvis dit tv opretter forbindelse til Samsungs servere, er det sandsynligvis ægte. Men hvis der er tvivl om tv’ets oprindelse, kan det være afslørende at forbinde det til internettet. Samsung praktiserer blokering af tv’er i nogle lande, især stjålne. Hvis et sådant tv opretter forbindelse til Samsungs servere, bliver det blokeret, og der vises en meddelelse på skærmen, der beder dig kontakte sælgeren. Denne funktion tilføjer et lag af sikkerhed og hjælper med at bekræfte tv’ets legitimitet.

Sådan tjekker du serienummeret på dit Samsung TV, Tjek Samsung TV-garantien

Der er ingen universel service til at kontrollere serienummeret på dit Samsung TV; nogle lande tilbyder lokale løsninger. For eksempel har Canada en service til at kontrollere garantien efter serienummer. Denne funktion er praktisk i betragtning af landets enorme omfang, da garantien kræver, at ejere medbringer store tv’er (over 43 tommer) til et servicecenter for reparation.

Fra tid til anden gennemfører Samsung salgsfremmende kampagner for at tjekke serienumre, primært rettet mod at stoppe distributionen af tv’er beregnet til forskellige regioner. Sådanne kontroller er dog sjældne. Det er vigtigt at bemærke, at Samsungs garanti normalt kun er gyldig i det land, hvor tv’et oprindeligt var beregnet til salg. Dette reducerer virksomhedens garantiomkostninger, da internationale garantier ikke er dækket.

I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at kontrollere serienummeret på dit Samsung TV. Moderne Samsung-tv’er er udstyret med internetforbindelse, der giver dem mulighed for at oprette forbindelse til Samsung-servere, så det er svært for falske tv at efterligne denne funktionalitet.

Fra 2018 producerer Samsung ikke længere tv’er i Korea, hvilket er værdifuld information til godkendelse af et Samsung-tv. Hvis du har yderligere spørgsmål eller har brug for specifikke anbefalinger, er du velkommen til at spørge, og jeg vil med glæde give flere oplysninger.

Billedarkiv

Kommentarer og diskussion

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Mere