As an Amazon Associate we may earn from qualifying purchases made via links on our website.

HomeTv'erSådan slukker eller tænder du for stemmeguiden på dit Sceptre TV

Sådan slukker eller tænder du for stemmeguiden på dit Sceptre TV

Sceptre-fjernsynene kører på Android-styresystemet. Men den ydre skal af operativsystemet er blevet ændret for at skabe et visuelt særpræg. Stemmeguiden hjælper synshandicappede med at betjene tv’et, men hvis du ikke har brug for denne funktion, har du måske ikke brug for den. Nu vil jeg fortælle dig, hvordan du betjener stemmeguiden.

Sådan finder du stemmeguide-kontrollen i menuen på Sceptre TV

  • Tryk på MENU for at åbne OSD.
  • Tryk på ◄ eller ► for at vælge CHANNEL og tryk på ENTER. Menupunkterne er fordelt på tre skærme.
  • STØJGUIDE – Disse indstillinger hjælper svagtseende med en stemmebeskrivelse af menuen.
  • STØJGIVNING – Dette display har stemmestyring til synshandicappede. Aktiver dette ved at trykke på den grønne B-knap.
  • VOLUME – Denne indstilling ændrer lydstyrken for stemmestyringstalen.
  • HASTIGHED – Denne indstilling ændrer hastigheden af taletalen i stemmevejledningen.
  • PITCH – Denne indstilling ændrer tonehøjden for stemmevejledningstalen.

Hvilke tilstande er tilgængelige til at styre stemmeguiden på dit Sceptre TV.

I menuen VOICE GUIDANCE kan du slå stemmeguiden til eller fra. Hvis du ikke har brug for den, skal du indstille den til OFF. Tv’et holder op med at tale dine tv-betjeningselementer. Hvis du vil bruge stemmeguiden, skal du slå VOICE GUIDANCE til, indstille den til ON. Du har også adgang til yderligere indstillinger som f.eks. lydstyrke, talehastighed og tonehøjde.

Kommentarer og diskussion

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Mere