As an Amazon Associate we may earn from qualifying purchases made via links on our website.

HomeApplePhilips TV-fjernbetjening virker ikke, en løsning på problemet

Philips TV-fjernbetjening virker ikke, en løsning på problemet

Vi anbefaler at bruge følgende algoritme til at fejlfinde Philips smarte fjernbetjeninger, som primært kommunikerer med tv’er via Bluetooth. Processen involverer nulstilling af fjernbetjeningen ved at fjerne den eksisterende Bluetooth-parring med tv’et og genetablere forbindelsen. Denne metode er effektiv i omkring 90 % af tilfældene, og genskaber regelmæssig drift af både fjernbetjeningen og tv’et.

Philips smarte fjernbetjeninger bruger Bluetooth-forbindelse med dit tv for optimal ydeevne. Lejlighedsvis kan parringen mellem fjernbetjeningen og tv’et gå tabt, eller kommunikationsprotokollen kan blive brudt, hvilket resulterer i driftsproblemer. Genparring af fjernbetjeningen med dit TV kan løse disse problemer og sikre, at enhederne fungerer efter hensigten.

Philips fjernbetjening (med tastatur) virker ikke

Problemer med fjernbetjeningen til Philips TV, især modeller udstyret med et tastatur, er ikke ualmindelige. Brugere rapporterer ofte om sådanne problemer: fjernbetjeningen holder op med at virke et par minutter efter, at tv’et er tændt, og normal drift genoptages først efter en cyklus på 20-30 sekunder med at tænde og slukke for tv’et. Årsagen til sådanne funktionsfejl ligger ofte i kompatibilitetsproblemer mellem fjernbetjeningen og tv’et.

Philips TV’er er kendt for nogle gange at have problemer med Bluetooth kommunikationsprotokollen, hvilket i sidste ende fører til tab af parring mellem fjernbetjeningen og TV’et. Det er svært at bestemme den nøjagtige årsag til sådanne kommunikationsfejl, det kan være fejl i softwaren eller i selve Bluetooth-modulet, men gendannelse af forbindelsen hjælper normalt med at løse problemet.

Sådan parrer du Philips fjernbetjening til TV (nyt TV Philips)

For at aktivere kommunikation mellem din Philips fjernbetjening og dit nye Philips TV skal du udføre parringsproceduren. Denne procedure gør det muligt for fjernbetjeningen at kommunikere med kun ét TV, hvilket forhindrer den i at styre andre enheder ved et uheld. Nedenfor er en trin-for-trin guide til at parre din Philips fjernbetjening med dit nye Philips TV:

 • Indledende opsætning: Når du tænder dit nye Philips TV for første gang, bliver du bedt om at trykke på knappen OK på fjernbetjeningen.
 • Parringsproces: Når du trykker på OK som anvist, parres fjernbetjeningen automatisk med TV’et. Dette indledende parringstrin er nødvendigt for at etablere en unik forbindelse mellem fjernbetjeningen og tv’et. I de seneste versioner er styresystemet blevet venligere og vil give dig hints, når du tænder for tv’et, hvis der ikke er en parret fjernbetjening. Tryk for eksempel på knapperne Hjem + Tilbage på fjernbetjeningen, efter at have trykket på disse knapper vil fjernbetjeningen blive parret med TV’et.
 • Sluk: Når du slukker for tv’et, går parringsoplysningerne ikke tabt. Tv’et beholder disse oplysninger, så fjernbetjeningen kan forblive parret, selv efter at tv’et er tændt igen.
 • Opbevaring af flere fjernbetjeninger: Dit Philips TV kan gemme parringsoplysninger for op til 5 fjernbetjeninger. Denne funktion er især nyttig i familier med flere brugere eller i situationer, hvor der er brug for flere fjernbetjeninger til forskellige formål.

Ved at følge disse trin vil du være i stand til at parre din Philips-fjernbetjening med dit TV, så du kan styre din enhed uden forstyrrelser fra andre fjernbetjeninger. Det er vigtigt at bemærke, at når den er parret, vil fjernbetjeningen være dedikeret til et bestemt TV og kan ikke bruges til at styre et andet TV uden at parre igen. Hvordan du parrer fjernbetjeningen med dit Philips TV afhænger af dit TVs årgang (model), se nedenfor for detaljer.

Parring af fjernbetjeningen med et Philips-tv før 2014

Manual til, hvordan du tilslutter fjernbetjeningen til dit TV via Bluetooth, PHILIPS RC 2422 5499 0477 fjernbetjeninger

For at kunne parre fjernbetjeningen med dit Philips TV, uanset om du parrer en ny fjernbetjening eller gentilslutter den til TV’et, skal du følge en specifik procedure:

 • Par en ny fjernbetjening med tv’et: Hvis du parrer en ny fjernbetjening med dit tv, skal du placere fjernbetjeningen ved siden af Philips-logoet på tv’et og trykke på OK . En vellykket parringsmeddelelse på tv-skærmen bekræfter, at processen er fuldført.
 • Genparring eller parring af fjernbetjeningen med TV’et: I dette tilfælde skal du nulstille parringen; fjernbetjeningen husker kun én parring, så den vil ikke automatisk oprette forbindelse til tv’et. Placer fjernbetjeningen tæt på Philips-logoet på tv’et, ca. 10 cm væk. Dette er vigtigt, da du har brug for en høj bluetooth-signalstyrke for en vellykket parring. Tryk på den røde og blå knap på fjernbetjeningen samtidigt. Fjernbetjeningen sletter den tidligere forbindelse og initialiserer den nye forbindelse.
 • Bekræftelse af vellykket parring: Hvis parringsprocessen er vellykket, vises en meddelelse på tv-skærmen, der bekræfter, at fjernbetjeningen er blevet parret med tv’et.
 • Fejlfinding af parringsproblemer: Hvis du har problemer med at parre fjernbetjeningen med dit tv, kan du prøve at parre igen ved at følge trinene ovenfor, trykke på de røde og blå knapper og holde fjernbetjeningen tæt på Philips-logoet på tv’et.

Parring af fjernbetjeningen med et Philips TV 2014-2016 (TP Vision-produktion)

I 2014 licenserede Philips produktionen af tv’er til Europa til kinesiske TP Vision, det generelle kontrolkoncept forblev, men med små ændringer, nemlig at parre fjernbetjeningen og tv’et, skal tv’et sættes i parringstilstand, kun i dette tilfælde TV’et vil oprette et par.

 • Parring af en ny fjernbetjening med tv’et: Hvis dette er den første parring, eller hvis du parrer med et tv, der er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne, vil skærmen vise, at tv’et er klar til parring, og du bliver bedt om at trykke på OK på fjernbetjeningen.
 • Genparring eller parring af fjernbetjeningen med TV’et: I dette tilfælde skal du sætte TV’et i parringstilstand ved at gøre følgende. Tryk på tænd/sluk-knappen på tv’et (joysticket) i mindst 3 sekunder for at få vist en meddelelse om, at tv’et er klar til parring. Tryk på de røde og blå knapper på fjernbetjeningen samtidigt i mindst 1 sekund. Fjernbetjeningen sletter den tidligere forbindelse og initialiserer den nye forbindelse.
 • Bekræft vellykket parring: Hvis parringsprocessen lykkedes, vises en meddelelse på tv-skærmen for at bekræfte, at fjernbetjeningen er blevet parret med tv’et.

Parring af fjernbetjeningen med et Philips TV 2017-2022 (TP Vision-produktion)

Siden 2017 er fjernbetjeninger blevet mere alsidige, og det er nu muligt at opdatere fjernbetjeningssoftwaren fra tv’et via Bluetooth. Rækkefølgen for parring af fjernbetjeningen og tv’et er også ændret.

 • Parring af en ny fjernbetjening med dit TV: Hvis dette er den første parring eller parring med et TV, der er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne, vises en meddelelse på skærmen om, at TV’et er klar til parring, og du bliver bedt om at trykke på ” Pair ” på fjernbetjeningen. Afhængigt af dit tv’s fremstillingsår er det forskellige knapper, men som regel er de signerede. Parring er ikke det primære formål med knapperne, så følgende knapper er ansvarlige for parringsproceduren:
  • 2017-2018: knappen Indstillinger ” udfører parringsfunktionen, når den holdes nede i lang tid.
  • 2019-2020: Kilde “-knappen udfører parringsfunktionen, når den holdes nede i lang tid.
 • Bekræftelse af fjernbetjeningsparring: Når fjernbetjeningen går i parringstilstand, begynder den blå LED-indikatorring omkring mikrofonen foran på fjernbetjeningen at blinke.
 • Genparring eller parring af fjernbetjeningen med TV’et: Tryk og hold knappen Par ( Indstillinger eller Kilde ) nede i mindst 3 sekunder. Fjernbetjeningen vil fjerne den tidligere forbindelse og initialisere den nye.

Parring af fjernbetjeningen med et Philips TV 2023 (TP Vision-produktion)

I 2023 blev Philips fjernbetjeninger opdateret igen, og parringsrækkefølgen med tv’et har også ændret sig, hvor Hjem- og Tilbage -knapperne nu er ansvarlige for forbindelsen. Parringsknappen forbliver dog på kildeknappen , men ikke alle fjernbetjeninger, så det er bedre at bruge den første mulighed.

 • Parring af din nye fjernbetjening med dit tv: Hvis dette er den første parring eller parring med et tv, der er nulstillet til fabriksindstillingerne, bliver du bedt om at trykke på knapperne Hjem og Tilbage på fjernbetjeningen. Når fjernbetjeningen går i parringstilstand, begynder den blå LED-indikatorring omkring mikrofonen foran på fjernbetjeningen at blinke.
 • Sådan repareres eller parres fjernbetjeningen med dit TV : Tryk og hold Hjem- og Tilbage-knapperne nede i mindst 3 sekunder. Fjernbetjeningen vil fjerne den tidligere forbindelse og initialisere den nye.

Parring af fjernbetjeningen med et Philips TV 2024 (TP Vision-produktion) Titan OS

I 2024, med OS-opgraderingen til Titan OS, vendte Philips tilbage til den tidligere mulighed for at parre fjernbetjeningen med TV’et.

 • Parring af en ny fjernbetjening med dit tv: Hvis dette er den første parring eller parring med et tv, der er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne, vil skærmen vise en meddelelse om, at tv’et er klar til parring, og du bliver bedt om at trykke på knappen Par. Når fjernbetjeningen går i parringstilstand, begynder den blå LED-indikatorring omkring mikrofonen foran på fjernbetjeningen at blinke.
 • For at parre eller parre fjernbetjeningen med tv’et igen, skal du trykke på og holde parringsknappen nede i mindst 3 sekunder. Fjernbetjeningen vil slette den tidligere forbindelse og initialisere den nye; tv’et parres automatisk.

Parring af fjernbetjeningen via tv-menuen, startende i 2017 (TP Vision-produktion)

For at parre en fjernbetjening med Philips-fjernsyn udgivet fra 2017 og frem, har producenten givet mulighed for at opdatere fjernbetjeningens firmware og starte parring via tv’ets menu. Denne proces forenkler opsætningen og sikrer, at fjernbetjeningen fungerer korrekt med fjernsynet. Her er en trin-for-trin guide til at parre fjernbetjeningen via tv’ets menu:

 1. Adgang til tv-menuen : Tænd for tv’et, og tryk på menuknappen (Hjem) på fjernbetjeningen.
 2. Navigering til Indstillinger : Vælg “Indstillinger” fra tv’ets menu ved hjælp af navigationsknapperne på fjernbetjeningen.
 3. Valg af trådløse og netværksindstillinger : Flyt til afsnittet “Trådløst og netværk”, som giver dig mulighed for at konfigurere tv’ets tilslutningsindstillinger.
 4. Start af fjernparring : I afsnittet “Trådløst og netværk” skal du finde og vælge “Fjernbetjening” efterfulgt af “Parring af fjernbetjening”.
 5. Følg instruktionerne på skærmen : Når du har valgt parringsindstillingen, skal du følge instruktionerne, der vises på tv-skærmen. Denne proces kan involvere at trykke på bestemte knapper på fjernbetjeningen.
 6. Bekræftelse af vellykket parring : Når parringsprocessen er fuldført, vil en meddelelse, der bekræfter vellykket parring af fjernbetjeningen og TV’et, blive vist på skærmen.

Denne parringsmetode tilbyder bekvemmelighed og nem opsætning, hvilket giver brugerne mulighed for hurtigt at genetablere eller etablere forbindelse mellem fjernbetjeningen og fjernsynet, samt at opdatere fjernbetjeningens firmware for forbedret funktionalitet og kompatibilitet med tv’et.

Parring af fjernbetjening med Philips TV: Google OS (USA, Canada)

I Nordamerika er tv’er tilgængelige med to operativsystemer, Google TV og Roku TV, så parring af fjernbetjeningen til tv’et vil være anderledes

Parring af fjernbetjeningen og OS Google TV: Under den første forbindelse bliver du bedt om at trykke på knappen ” Tilbage ” under opsætningsprocessen og holde den nede, indtil parringen er fuldført. Du skal også gennemgå denne procedure, når du nulstiller tv’et til fabriksindstillingerne. Hvis du skal tilslutte en anden fjernbetjening, skal du gøre det gennem TV-indstillingerne: Indstillinger > Fjernbetjening og tilbehør.

Parring af fjernbetjening med Philips TV: Roku TV OS (USA, Canada)

Når du opsætter et tv med en Roku-fjernbetjening, skal fjernbetjeningen automatisk oprette forbindelse til tv’et, da den som standard er i parringstilstand, når den ikke tidligere er parret. Men hvis du til enhver tid skal tilslutte fjernbetjeningen igen, vil gentilslutningsmetoden afhænge af den specifikke type Roku-fjernbetjening, der leveres med tv’et. Nedenfor er trinene for begge scenarier:

 1. Med en par-knap : Hvis Roku-fjernbetjeningen har en par-knap, skal du trykke på og holde denne knap nede i mindst 3 sekunder. Denne handling starter parringsprocessen, hvilket gør det muligt for fjernbetjeningen at oprette forbindelse til tv’et.
 2. Uden en parringsknap : Hvis der ikke er en parringsknap, skal du trykke på Hjem- og Tilbage-knapperne på fjernbetjeningen samtidigt og holde dem nede i 5 sekunder. Denne kombination beder fjernbetjeningen om at nulstille sin forbindelse og forsøge at genoprette forbindelsen til tv’et.
 3. Fejlfinding af forbindelsesproblemer : Hvis fjernbetjeningen ikke kan genoprette forbindelse ved at følge disse trin, anbefales det at gentage processen med tv’et slukket for at eliminere potentielle forstyrrelser. Bagefter skulle tænding af tv’et resultere i, at fjernbetjeningen automatisk genetablerer sin forbindelse.

Derudover, hvis du har en anden fjernbetjening eller har Roku-mobilappen, kan du parre en ny fjernbetjening via tv’ets indstillingsmenu. Sådan tilslutter du en fjernbetjening via menuen:

 • Naviger til Indstillinger på dit TV.
 • Vælg Fjernbetjeninger og enheder .
 • Vælg Par ny enhed efterfulgt af Fjernbetjening .
 • Denne procedure gør det muligt for fjernbetjeningen at blive parret gennem tv’ets indstillinger, hvilket tilbyder en alternativ metode for brugere med adgang til flere fjernbetjeninger eller Roku-mobilappen.

Kommentarer og diskussion

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Mere