As an Amazon Associate we may earn from qualifying purchases made via links on our website.

HomeAppleLG køleskabs serienummer opslag, afkode

LG køleskabs serienummer opslag, afkode

LG køleskabs serienummer er en unik identifikator, der er tildelt af producenten. Den består normalt af bogstaver og tal og indeholder specifikke oplysninger om apparatet. Serienummeret LG indeholder oplysninger som f.eks. fremstillingssted, produktionslinje, fremstillingsdato (år og måned) og apparatets unikke identifikator. Serienummeret har betydning for forskellige formål:

 • Garanti og service: Det hjælper med at bekræfte garantistatus og berettigelse til reparation eller udskiftning i henhold til garantibetingelserne. Selvom køleskabet har en standardgaranti, kan nogle enheder, såsom kompressoren, have en ekstra garanti.
 • Produktregistrering: Serienummeret bruges til at registrere dit køleskab på LGs hjemmeside; registrering af dit køleskab gør det lettere for dig at få serviceråd i fremtiden, da serienummeret kan bruges til at give oplysninger om dit køleskab.
 • Oplysninger om tilbagekaldelse: I tilfælde af tilbagekaldelse af et produkt bruges serienummeret til at identificere de berørte enheder. Jeg kan dog ikke huske et sådant tilfælde, hvor LG tilbagekaldte et parti køleskabe.
 • Fremstillingsdato og fremstillingssted: Serienummeret indeholder oplysninger om fremstillingsdatoen og koden for den fabrik, hvor køleskabet er fremstillet.
 • Forlig af gruppesøgsmål: Nogle gange er der gruppesøgsmål for specifikke modeller af køleskabe; indgås en forligsaftale, er serienummeret det identifikator, der afgør, om ejeren af køleskabet kan få erstatning.

Opslag på LG køleskabs serienummer

At finde LG køleskabets serienummer er ikke en kompliceret proces, som er beskrevet detaljeret i artiklen ” Sådan finder du LG køleskabets modelnummer og serienummer .” Lad os kort beskrive hovedpunkterne:

LG køleskabets serienummer er normalt inde i køleskabet, ikke fryseafdelingen. Specifikt er det placeret på et klistermærke, der er fastgjort til køleskabets sidevæg tættere på døren. Placeringen af dette klistermærke kan afhænge af regionen: i USA og Canada er det normalt på venstre væg, mens det i Europa normalt er på højre væg. Uanset placeringen findes den ofte i toppen af sidevæggen.
På nogle modeller kan der også være et dublet serienummermærkat på den ydre sidevæg. Dette er et procesmærkat, der bruges til at læse informationen på samlebåndet.

Når du har fundet informationsbladet, skal du finde serienummeret, som er placeret under stregkoden. Serienummeret kan være mærket forskelligt: ” SER.No”, “S/N”, “S/No” eller “Serial/N, ” afhængigt af de regionale traditioner i det land, hvortil køleskabet blev fremstillet. Det anbefales, at serienummeret skrives ned til fremtidig reference.

Hvis serienummeret ikke er let synligt, er der flere praktiske løsninger : Brug en smartphone stregkodelæser app. Disse apps kan scanne stregkoden og vise serienummeret.
Alternativt kan du tage et billede af serienummeret på din telefon og zoome ind for at læse det tydeligere.
Disse metoder giver dig mulighed for at finde ud af serienummeret på dit LG køleskab præcist og effektivt.

informationsblad LG køleskab

LG køleskabs serienummerafkodning.

Det er meget vigtigt at forstå LG-køleskabets serienummer, især for almindelige brugere, der er interesseret i detaljer såsom fremstillingsdatoen. Disse oplysninger bliver vigtige, når du køber et brugt køleskab. For eksempel kan en sælger hævde, at køleskabet er købt i 2016, men kunne være fremstillet i 2012. At kende den faktiske alder er afgørende, da et køleskab, der er ældre end ti år, kan skabe problemer med at finde dele og reparere.

LG køleskabs serienummerstruktur

LG køleskabs serienummer består af tre hovedkomponenter:

 1. Produktionsdato: Indkodet i serienummeret og er nødvendig for at bestemme køleskabets faktiske alder.
 2. Fabrikskode: Identificerer fabrikken, hvor køleskabet blev fremstillet, og samlebåndets nummer.
 3. Køleskabsnummer: Dette er simpelthen det nummer, hvorunder køleskabet blev samlet på samlebåndet.

Disse data giver information om hvornår, på hvilken fabrik og på hvilken produktionslinje køleskabet blev fremstillet. Denne omfattende kodning giver producenten mulighed for at spore produktionskvalitet og kontrollere kvaliteten af dele i fremtiden.

Generel information om LG køleskabs produktionsdato

LG bruger en tiårig cyklus til at tildele en produktionsdato i serienummeret. Indirekte betyder det, at LG-produkter er blevet fremstillet i højst 10 år. For nøjagtigt at bestemme produktionsdatoen for dit køleskab skal du kende både model- og serienumre. Ved at kombinere disse oplysninger kan du præcist bestemme produktionsår og -måned. For eksempel, hvis køleskabets serienummer angiver en produktionsdato på 2010 eller 2020, og du ved, at modellen er blevet fremstillet siden 2008, kan du konkludere, at fremstillingsåret er 2010.

Eksempel på afkodning af LG køleskabs serienummer

afkode serienummer LG køleskab

Lad os som eksempel se på det faktiske serienummer, 410KRSB08294, fra køleskabets informationsblad.

 • 410 – betyder datoen for køleskabets fremstilling
  • 4 – betyder fremstillingsåret
   • 0 – 1990, 2000, 2010, 2020
   • 1 – 1991, 2001, 2011, 2021
   • 2 – 1992, 2002, 2012, 2022
   • 3 – 1993, 2003, 2013, 2023
   • 4 – 1994, 2004, 2014, 2024
   • 5 – 1995, 2005, 2015, 2025
   • 6 – 1996, 2006, 2016, 2026
   • 7 – 1997, 2007, 2017, 2027
   • 8 – 1998, 2008, 2018, 2028
   • 9 – 1999, 2009, 2019, 2029
 • 10 – måned med produktion af køleskab
  • 01 – januar
  • 02 – februar
  • 03 – marts
  • 04 – april
  • 05 – maj
  • 06 – juni
  • 07 – juli
  • 08 – august
  • 09 – september
  • 10 – oktober
  • 11 – november
  • 12 – december

Af vores eksempel fremgår det, at køleskabet blev fremstillet i oktober 2014, da LG LFXC24726S køleskabsmodellen begyndte at blive fremstillet i 2011.

 • KR – kode for den fabrik, hvor køleskabet blev samlet
  • KW – Korea
  • PW – Polen
  • RA – Rusland
  • RV – Rusland
  • PN – Kina
  • MR – Mexico
 • B08294 – oplysninger om køleskabets serienummer
  • B0 – nummeret på den produktionslinje, hvor køleskabet blev monteret
  • 8294 – nummeret på køleskabet.

Så du kan finde ud af, hvor gammelt dit LG-køleskab er. Og når du kender dit køleskabs alder, kan du orientere dig om, hvor hurtigt du skal reparere det i tilfælde af fejl. Ja, og du skal vide, at LG-køleskabets levetid er op til 20 år, hvis de udtjente dele udskiftes i tide. I gennemsnit kan køleskabe tjene i ca. 12-13 år. Alt dette er temmelig betinget, da det afhænger af intensiteten af brugen af køleskabet, jo oftere du åbner døren eller indlæser produkterne, jo længere tid skal kompressoren arbejde, selvfølgelig stiger sliddet.

Kommentarer og diskussion

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Mere